Skip to main content

Sprawdzone rozwiązania w papach termozgrzewalnych

Wyroby zaawansowane technologicznie

Oferowane przez IZOBUD® produkty są odpowiedzią na zapotrzebowanie aktualnych technologii budowlanych.  Wprowadzanie nowych produktów na rynek, zawsze poprzedzone jest pracami badawczymi i opiniami fachowców. Oferta adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, poniewać oprócz wyrobów zaawansowanych technologicznie, w ofercie znajdują się dobrze znane produkty z grupy, tak zwanych, pap tradycyjnych. 

Papy termozgrzewalne modyfikowane

To produkty na bazie masy złożonej z asfaltu modyfikowanego SBS, wypełniacza mineralnego oraz posypki mineralnej. Osnowę tych pap stanowi welon z włókien szklanych, tkanina szklana i włóknina poliestrowa. Spodnia strona pap pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Dużą zaletą tych pap jest, między innymi, ich wysoka odporność na działanie niskich i wysokich temperatur. Przy papach na welonie z włókien szklanych, charakteryzują się one większą wytrzymałością wkładki, w porównaniu do pap na welonie z włókien szklanych, na bazie asfaltów oksydowanych. W przypadku pap na włókninie poliestrowej, mają one większą wytrzymałość mechaniczną na odkształcenia i można je z powodzeniem stosować na podłożach niestabilnych wymiarowo. 

Grupy produktów w naszej ofercie

  • papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana kopolimerem SBS.
  • papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, modyfikowana kopolimerem SBS
  • papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, antykorzenna, modyfikowana kopolimerem SBS
  • papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa, antykorzenna, modyfikowana kopolimerem SBS

Chciałbyś kupić papy IZOBUD®?

Przygotujemy dla Ciebie indywidualną wycenę